O gledališču

Poslanstvo

Z jasno vizijo biti edinstveni, so vse KU-KUC predstave ustvarjene v prepričanju, da je le najboljše dovolj dobro za naše najmlajše. Čeprav so se skozi leta obrazi na odru spreminjali, srce gledališča in njegovo poslanstvo ostajata enaka: Z vrhunsko umetnostjo za najmlajše, ki temelji na strokovnem znanju, poznavanju otrok in gledališča, skozi igro in smeh zabavati in učiti najmlajše, osveščati in nasmejati starše in pedagoške delavce in ustvarjati svet, v katerem je lepo živeti.

Vizija

"Po otroško igrivi in svobodni,
po odraslo resni in veliki
bomo z domišljijo potrkali na čisto vsako majhno srce,
za varen korak v svet, ki jih čaka."

Zakaj smo drugačni …

Od drugih gledališč za otroke nas loči predvsem dejstvo, da svojih odraslih spoznanj ne pomanjšujemo in ne prilagajamo za otroško rabo.
Izhajamo iz dejstva, da je gledališče za otroke kompleksna zvrst, ki zahteva od ustvarjalca splošno poznavanje razvoja otrok, neomejeno ustvarjalnost, popolno angažiranje in poznavanje bistva gledališke dramatizacije za otroke, ki nikakor ni pomanjšana oblika »velike scene« temveč ima svoje zakonitosti nadrealnega, presenetljivega, nečesa, kar se izmika definicijam in kar tisti, »čisto odrasli«, težko razumejo.

Zares drugačni pa smo zato, ker smo svoj študij, delo in življenje posvetili ljubezni do tistih, ki bodo za nami ustvarjali lepši svet. Tisti resnični, pa tudi tisti, ki ga vidijo le otroške oči …

Vrednote KU-KUC

Spoštovanje otrok

  • Pri svojem delu spoštujemo otroke, njihove zmogljivosti in razvoj (spoznavni, telesni, čustveni, intelektualni).
  • Otrokom se prilagodimo, vendar predstav, likov, zapletov ne »otročimo«.
  • Pri svojem delu izhajamo iz pedagoške stroke in svoje znanje nenehno izpolnjujemo.
  • Skrbimo za dobrobit vseh otrok (dobrodelne akcije).
  • Imamo zares radi otroke, kar je skrivnost našega uspeha.

Odzivnost

  • Skrbimo, da se najhitreje odzovemo na potrebe uporabnikov.
  • Smo prilagodljivi in dostopni.
  • Predvidevamo spremembe, dogodke – proaktivni pristop.
  • Se prilagajamo trgu in konkurenci.
  • Sledimo različnim željam in potrebam različnih strank (zmožnost prilagajanja različnim pogojem).